2020-06-25

‘De Keizer van OTRAG’ is een non-fictie verhaal dat probeert te achterhalen welke krachten hebben geleid tot de oprichting en de ondergang van het eerste privaat ruimtevaartbedrijf en brengt de lezer van het oude West-Duitsland naar het Zaïre van Mobutu, het Libië van Kaddafi, de Mojave woestijn in Californië en een eiland in de Stille Oceaan waar Lutz Kayser de laatste 10 jaar van zijn leven doorbracht. Het stelt de vraag hoever iemand wil gaan om zijn droom waar te maken.

Vandaag eisen de commerciële bedrijven in de ruimtevaart een steeds grotere aandacht op en hun belang zal in de toekomst waarschijnlijk alleen maar toenemen. Deze evolutie lijkt voor iedereen de normaalste zaak van de wereld en past zelfs tevens in de ideologie van de VN: De ruimte is van iedereen. Wat vandaag als normaal wordt beschouwd was een kleine halve eeuw geleden onmogelijk.

In 1975 richtte de West-Duitse ingenieur Lutz Kayser het eerste private ruimtevaartbedrijf ter wereld op: OTRAG. Terwijl de ESA werkte aan de bouw van een dure Europese raket wilde Kayser satellieten in de ruimte brengen tegen een tiende van de kostprijs van een Amerikaanse NASA of een Europese ESA raket.

Het ontwikkelingsproject dat tot de bouw van een OTRAG raket zou leiden werd aanvankelijk gesteund door de West-Duitse overheid. Maar die steun moest West- Duitsland later bevriezen toen het land aansloot bij het Europese ruimtevaartproject. Lutz Kayser werd daardoor verplicht zijn ruimtevaartproject met privaat kapitaal te financieren. Hij kon niet alleen op een groep West-Duitse financiers rekenen, ook jonge West-Duitse ingenieurs wilden graag meewerken aan een revolutionair idee. Maar OTRAG had ook een donkere keerzijde. Er was niet alleen de betrokkenheid van enkele gewezen nazi-wetenschappers, de zoektocht naar een geschikte lanceerbasis resulteerde tevens in een samenwerking met Afrikaanse dictators die elk het lont van buskruit in de hand hielden om een internationaal conflict uit te lokken. Lutz Kayser werd met OTRAG een speelbal in de Koude Oorlog en stond uiteindelijk voor de keuze om militaire raketten te produceren of economisch ten onder te gaan.

De keizer van OTRAG was aanvankelijk gepland als een filmproject. Maar de research werd uiteindelijk een boek.

Fons Feyaerts

Fons Feyaerts is een Belgisch documentairemaker.
€4000 toegekend op 21/06/2016.
ID
FPD/2016/1281
Labels

BOEK

Titel: De Keizer van OTRAG
Verschijningsdatum: 23/06/2020.
ISBN: 978 90 8252 151 1
Aantal pagina's: 164
Uitgeverij: Beeldenstorm vzw
Prijs: €15 + €2,5 verzendingskosten
Te bestellen via: dekeizervanotrag [at] gmail.com