2021-05-02

BRUSSEL - Hoe zal deze pandemie de volgende generatie vormen? De middenklasse voert een moedige strijd om het gezins- en professioneel leven te combineren, maar kwetsbaren voeren diezelfde strijd met beperktere middelen. Vaak hebben ze geen computer(s), wonen ze in een krappe ruimte met veel gezinsleden en hebben ouders minder tijd om zich te verdiepen in huiswerk. De kloof tussen kansarm en kansrijk kan daardoor vergroten: er wordt gevreesd voor meer jongvolwassenen zonder diploma, taalachterstanden nemen aan een razendsnel tempo toe en het mentale welzijn gaat er sterk op achteruit. In deze driedelige reeks kijken we één jaar later naar de gevolgen van de pandemie, met een focus op kwetsbare jeugd. Wat deden de maatregelen met hun schoolse prestaties en mentaal welbevinden? Hoe ziet hun toekomst eruit? En wat kunnen we doen om hun perspectieven te verbeteren?

Om dit te onderzoeken werkten we met diepte-interviews die verschillende perspectieven in kaart brengen en diverse oplossingen belichten.

Scholier Yassin Hens (15) zit al langer slecht in zijn vel en kan sinds de uitbraak van de pandemie ook niet meer bij zijn oma verblijven. Hij ruilde zijn “moeke”, zoals hij haar liefkozend noemt, in voor een verblijf bij een pleeggezin. Samen met zijn pleegzus, pleegbroer en pleegstiefbroertje brachten ze de lockdown samen door in een klein appartement. Yassin had het heel zwaar door het gemis van contacten met zijn peers en begeleiders, maar is bijzonder dankbaar dat hij intussen opnieuw naar school kan.

Ikrame Kastit zet zich met Uit De Marge VZW in voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Zij beleeft vanop de eerste rij wat voor een ongelijke strijd “haar gasten” moeten voeren en hoe moeilijk de lockdowns voor sommige gezinnen zijn. Via een grootschalige enquête in samenwerking met het kinderrechtencommissariaat kaartte ze deze problematiek nationaal aan.

De schoolsluitingen en heropeningen volgen elkaar al maanden op. Professor Wouter Duyck waarschuwt voor een onomkeerbare leerachterstand. De onderwijsexpert wijst daarnaast op het gevaar van diploma-inflatie, in het bijzonder bij kwetsbare leerlingen. Tegelijk ziet hij in digitaal onderwijs ook nieuwe kansen die we moeten aangrijpen en uitbouwen in de toekomst.

 

Lees hier het verhaal achter Generatie corona.

Tom Van Assche

Tom Van Assche is een Belgisch televisiemaker.
€ 5.625 toegekend op 28/05/2020.
ID
FPD/2020/1740
Beurs
Fonds Pascal Decroos
Labels

ONLINE

Generatie corona, De Standaard, 02/05/2021.