• Zowel beginnende (starters) als ervaren journalisten (seniors) kunnen een project indienen dat in de reguliere journalistiek niet gerealiseerd kan worden, dat grote nieuwswaarde en diepgang heeft en terzelfdertijd origineel, innovatief en tijdrovend is (zie criteria).
 • De aanvrager moet journalist (schrijvende of audiovisuele pers) zijn of kunnen aantonen dat hij/zij een carrière in de journalistiek ambieert. Referenties in de vorm van personen en/of verwijzingen naar eerder werk zijn daarbij onmisbaar.
 • Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor een Werkbeurs. Onderzoeks- of bijzondere journalistieke projecten hebben een voor Vlaanderen relevante thematiek.
 • Het Fonds Pascal Decroos kent vier soorten werkbeurzen toe:

- ONDERZOEKSJOURNALISTIEK: Een werkbeurs onderzoeksjournalistiek stelt de aanvrager in staat zich gedurende langere tijd met een onderwerp bezig te houden.
- BIJZONDERE JOURNALISTIEK
- VOORONDERZOEK: Indien niet duidelijk is of onderzoek tot een bepaald verwacht resultaat zal leiden, is het mogelijk een Werkbeurs aan te vragen voor vooronderzoek.
- STARTSUBSIDIE: Beginnende journalisten kunnen in sommige gevallen in aanmerking komen voor een startsubsidie.

 • De aanvrager moet de haalbaarheid (publicatie) van het project kunnen aantonen. Voor seniors (meer dan twee jaar ervaring) is de principiële toezegging van een medium om het journalistieke product te plaatsen een voorwaarde, voor starters is dit een extra pluspunt. Voor aanvragen in het kader van het Noodfonds voor lokale journalistiek is zowel voor starters als seniors een formele vereiste.
 • Alle journalistieke eindproducten komen in aanmerking: kranten- en magazinereportages, radio- en tv-documentaires en -series, fotoreportages en -boeken en journalistieke non-fictie boeken.
 • Publicaties in eigen beheer komen niet in aanmerking.
 • Geschiedkundige projecten dienen betrekking te hebben op het recente verleden en actualiteitswaarde te hebben.
 • Over de toekenning van de Werkbeurzen wordt beslist door een onafhankelijke jury op basis van objectieve criteria. In de jury zetelen journalisten met een ruime ervaring in het vak. De Werkbeurzen zijn totaal onafhankelijk van commerciële belangen.
 • ETHISCHE CODE: De begunstigde onderschrijft de 5 ethische principes van journalistiek (waarheid en nauwkeurigheid, onafhankelijkheid, eerlijkheid en onpartijdigheid, menselijkheid en verantwoordelijkheid) zoals voorgesteld door het Ethical Journalism Network, evenals de nationale ethische codes die van kracht zijn.
 • ROYALTIES: De werkingstoelage de toegekende werkbeurs zal tot 75 procent van het uitgekeerde bedrag worden terugbetaald uit eventueel te ontvangen royalties. De eerste schijf wordt pas uitgekeerd na ontvangst van het akkoord met de uitgever. De aanvrager verbindt er zich toe dat deze afspraak nageleefd wordt.
 • Het volledige reglement leest u hier.
 • De algemene regels en criteria voor de beursprogramma's van Journalismfund.eu vzw vindt u hier.

Begroting

Bij uw online aanvraag dient u een gedetailleerd budget bij te voegen, dat de gevraagde werkbeurs rechtvaardigt (in excel-formaat).
Voor het opstellen van uw begroting dient u gebruik te maken van het budgetsjabloon

Het Fonds dekt twee soorten kosten gelieerd aan het onderzoek van uw bijzonder journalistiek project:

1. Werkbeurs : 

Voor o.a. freelancers die door het project gedurende enige tijd geen andere inkomsten verwerven of journalisten in vast dienstverband die voor het project enige tijd onbetaald verlof opnemen of parttime werknemer zijn. Ten bedrage van max. €1500 /maand (voltijds). Indien u bvb. halftijds aan het project werkt, kan u maximaal €750 /maand aanvragen. 

2. Onkosten gelieerd aan research: deze moet men bij afhandeling van het project kunnen bewijzen met originele bewijsstukken (facturen, rekeningen, tickets,…)

 • transportkosten 
 • verblijfskosten
 • tolken en vertalers
 • wob-verzoeken 
 • documentatie
 • andere aan de research gelieerde kosten

Kosten die niet in aanmerking komen (niet exhaustief)

 • investeringsgoederen (computers, camera’s,…)
 • maaltijden/per diems
 • overheadkosten (zoals huur van kantoor)
 • productiekosten (bvb. post-productie, opname, drukkosten,...)

Gelieve zo specifiek mogelijk te zijn bij de omschrijving van uw uitgaven.

Zorg dat u uw begroting doordacht en realistisch opmaakt, het is op deze basis dat er een bedrag zal worden toegekend. Maak voor de opmaak van uw budget gebruik van het sjabloon.

Voor meer informatie of vragen over beursaanvragen, gelieve contact op te nemen met rozemarijn.van.kalmthout [at] fondspascaldecroos.org.

 

Vraag uw beurs aan