Jan De Volder (°1967) is een Belgisch historicus, opiniemaker, en expert geopolitiek van de religies en interreligieuze dialoog.

In 1999 was hij betrokken bij de oprichting van het christelijke opinieblad Tertio. Hij was er vijftien jaar politiek redacteur en schreef tal van artikelen op het snijpunt van samenleving, religie, cultuur en politiek. Ook in andere media maakte hij naam als Vaticaanwatcher en expert interreligieuze dialoog. In 2015 werd hij titularis van de Cusanus Leerstoel ‘Religion, Conflict and Peace’ aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Leuven. Hij is er lid van de Onderzoeksgroep Geschiedenis van Kerk en Theologie. Zijn onderzoek en onderwijs spitsen zich vooral toe op de rol van kerken en godsdiensten in conflicten in de 20ste en 21ste eeuw en op de geopolitiek van religies.

Hij is doctor in de geschiedenis en licenciaat in de Romaanse Taal en Letterkunde.

Jan De Volder

Info

Naam
Jan De Volder
Expertise
Religie
Twitter

Gesteunde projecten

De kimbanguistische kerk in Congo

  • Religie
  • Politiek

De kimbanguistische kerk in Congo eist eerherstel van de Belgische overheid, die haar tijdens de koloniale periode hardnekkig vervolgde. Deze door en door Afrikaanse kerk, die in de jaren zeventig bij ons op veel sympathie kon rekenen, telt miljoenen aanhangers. Door haar bizarre theologie dreigt ze echter uit de christelijke oecumene te worden gestoten.