Stefaan Vermeulen werkt sinds 2000 als zelfstandig redacteur.

Stefaan Vermeulen werkte eerst een 10-tal jaar met kwetsbare jongeren: jonge migranten, buurtjongeren, kansarme kinderen en jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. Daarna werkte hij 5 jaar in Volkshogeschool Elcker-Ik als vormingswerker 'algemene vorming' en 'arbeid' en als coördinator. Hij werd mede-oprichter van de organisatie Vitamine W die langdurig werklozen nieuwe kansen wilde bieden. Daar werkte Vermeulen 10 jaar als manager sociale economie: hij was projectleider van de eerste kringwinkel in Vlaanderen, startte een poetsbedrijfje voor migrantenvrouwen en leidde twee bouwbedrijfjes. Hij coachte er ook projecten zoals de Witte Tornado's in Antwerpen en enkele horeca-projecten.

Sinds 2000 is Stefaan Vermeulen zelfstandig redacteur. Hij schrijft in opdracht van overheden (federaal, Vlaams, Antwerpen), organisaties zoals de Koning Boudewijn Stichting, Unicef en het Kinderrechtencommissariaat, en vzw's die met of voor laaggeletterden werken zoals de krant Wablieft, verenigingen waar armen het woord nemen, organisaties uit de hulpverlening, de jeugdzorg, sociale huisvesting, enz.

In 2012 schreef hij samen met Phara de Aguirre 'Ik dus naar Compostela', een boek dat jongeren een stem geeft (ism Oikoten - Alba vzw).
In 2015 schreef hij samen met Walter Lootens het boek 'Elcker-Ik 45 sociale actie'.

Eind 2015 startte Vermeulen als deeltijds redacteur bij het Kenniscentrum WWZ in Brussel dat werkt voor een beter welzijn, vernieuwende woonvormen en toegankelijke zorg voor alle Brusselaars. Hij schreef er publicaties zoals 'Het BuurtPensioen' (2016) en 'Bouwen aan een Actief Zorgzame Buurt' (2017) en enkele cahiers over 'Samenhuizen', 'Kotosa' en 'Samenwerken Werkt' (2017). Hij blijft ook opdrachten doen als zelfstandige in bijberoep.
 

Info

Naam
Stefaan Vermeulen
Expertise
sociale thema's en doelgroepen

Gesteunde projecten

Ik dus naar Compostela

  • Gelijke Kansen
  • Religie
  • Gezin
  • Jeugd

Aan de basis van dit boek liggen dertig beklijvende levensverhalen van jongeren die op stap gingen. Hoe herinneren zij zich de tocht? Hoe kijken zij er nu op terug? Wat betekende die voettocht voor de rest van hun leven? Ook dertig 'compagnons de route' - van ouders, begeleiders tot jeugdrechters - komen aan het woord.