2023-11-15

BRUSSEL - In het Europees parlement heeft het Vlaams Belang een heel ander narratief dan het sociaal imago dat de partij zich in Vlaanderen wil aanmeten. Ook in Vlaanderen moet dit sociaal verhaal overigens met een korrel zout genomen worden.

De focus ligt immers op de werkende Vlaming die de partij ‘waar voor zijn geld’ wil geven terwijl profiterende steuntrekkers harder moeten aangepakt worden. De sociale voordelen die de partij hier wil toekennen gelden ook niet voor Walen en migranten die er sterk op achteruit gaan.

In het Europees parlement verzetten de drie VB-verkozenen zich bijvoorbeeld tegen beslissingen inzake invoering van minimumlonen. Volgens de VB is dat een strikte nationale bevoegdheid, maar de tot nu gestemde resoluties verhinderen de lidstaten geenszins hierover zelf een wetgeving uit te werken en beperken zich tot een kader om na te gaan of deze toereikend is. Om dezelfde  reden verzette de partij zich in het recente verdelen tegen aanbevelingen om in de EU dakloosheid tegen te gaan.

De partij verzet zich ook systematisch tegen alles wat nadelig is voor ondernemingen. Dat is bijvoorbeeld het geval met betrekking tot een beslissing van het EU Parlement om bedrijven met meer dan 100 werknemers te verplichten op vraag openheid te geven over de verloning teneinde op die manier een eventuele loonkloof tussen mannen en vrouwen bloot te leggen. Ook de invoering van een zorgplicht die bedrijven verplicht om bij hun activiteiten het milieu te beschermen en mensenrechten te respecteren werd afgewezen.

Ook elke beslissing die belastingfraude wil aanpakken vindt geen genade. “Vermogens en vermogenswinsten worden nu al zwaar belast. Steeds meer geld afromen ten bate van een almachtige staat. Dat is een links recept dat wij niet lusten”, aldus Filip De Man, Europarlementslid voor het Vlaams Belang op 12 juli 2023 in de plenaire vergadering. In haar verkiezingsprogramma liet de partij in 2019 een heel ander geluid horen. “Sterke schouders hebben de sociale en morele plicht om onze gemeenschap meer te ondersteunen”, aldus de partij die zich toen om die reden verzette tegen een ‘vlaktaks’ om die rijken bevoordeelt.

© Guillaume Périgois on Unsplash

Luc Vanheerentals

Luc Vanheerentals is een Belgisch freelance journalist.
€1.500 toegekend op 31/08/2023.
ID
FPD/2023/2105
Labels

PRINT/ONLINE