2022-12-28

BRUSSEL - Europese lokale, regionale en community media die het moeilijk hebben, krijgen een financiële impuls van meer dan 2 miljoen euro via een nieuw door de EU gefinancierd project "Lokale media voor democratie" (#localmedia4democracy).

Het project heeft tot doel het lokale medialandschap in de “woestijngebieden” (gebieden waar geen lokale media meer zijn) nieuw leven in te blazen. Dit project wil maatregelen nemen om veerkracht, onafhankelijkheid en duurzaamheid op te bouwen. De bedoeling is om hun capaciteit op het gebied van innovatie, bedrijfsstrategieën en publieksbetrokkenheid te verbeteren.

De European Federation of Journalists (EFJ) leidt het project met een consortium van partners: het Centre for Media Freedom and Pluralism (CMPF), International Media Support (IMS) en Journalismfund.eu. Via een Media Funding Scheme zal Journalismfund.eu 1.200.000 euro financiële steun verlenen aan ten minste 30 lokale, regionale en gemeenschapsmedia die moeite hebben om het openbaar belang te dienen op plaatsen waar de toegang tot informatie aanzienlijk is afgenomen. De geselecteerde media zullen ook technische ondersteuning en begeleiding krijgen om hun organisatiecapaciteit, journalistieke innovatie en zakelijke duurzaamheid te verbeteren.

CMPF zal een onderzoek naar “nieuwswoestijnen” in Europa uitvoeren om hoogwaardige en uitgebreide gegevens over de "verwoestijning" van lokale media in de EU te verstrekken, zodat beleidsmakers een nuttig mediabeleid kunnen maken om regionale, lokale en gemeenschapsnieuwsmedia te ondersteunen.

Maja Sever, voorzitter van de EFJ: "Het bestaan van een levendig en onafhankelijk ecosysteem van lokale media dat de publieke belangen van de lokale gemeenschappen dient, is een hoeksteen van onze democratische samenlevingen. Wij zijn blij met deze steun van de Commissie, die het belang van lokale media erkent. Hopelijk zal dit een domino-effect teweegbrengen waardoor nationale regeringen en instellingen meer steun aan lokale media zullen verlenen, zodat lokale journalisten en media hun gemeenschap beter kunnen dienen."

"De crisis van lokale, regionale en gemeenschapsmedia met de opkomst van 'nieuwswoestijnen' in de EU heeft belangrijke politieke, sociale en economische gevolgen voor onze samenleving en onze democratie", aldus professor Pier Luigi Parcu, directeur van het CMPF. "Wij zijn vereerd om met onze academische expertise en ons netwerk van onderzoekers bij te dragen aan dit vitale project".

"Als lokale nieuwsmedia verdwijnen, krijgt de democratie een klap terwijl desinformatie en partijdigheid de overhand krijgen. Het is de hoogste tijd voor het behoud van lokale journalistiek - journalistiek en betrouwbaar nieuws en informatie ter plaatse dat zo belangrijk is voor burgers om de democratie en de mensenrechten te ondersteunen en de macht ter verantwoording te roepen" zegt Gulnara Akhundova, regionaal directeur voor Oost-Europa en de afdeling Global Response van IMS.

Volgens Ides Debruyne, directeur van Journalismfund.eu, "ondersteunen sterke lokale media ons democratisch proces op een aantal cruciale manieren. De meest cruciale is dat een lokale nieuwsbron bijdraagt tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijke cultuur. De financiële moeilijkheden waarmee lokale journalistiek wordt geconfronteerd, zijn goed gedocumenteerd. Tegelijkertijd loopt de markt voor lokale nieuwsberichten - door volumegerichte reclame ondersteund - snel terug. We verwachten dat dit nieuwe project het meest grondige bewijs zal leveren van de omvang van het probleem van de nieuwswoestijnen waarmee lokale gemeenschappen worden geconfronteerd."

Het project wordt medegefinancierd door de Europese Commissie (DG CONNECT). Het gaat van start op 1 februari 2023 voor een periode van 18 maanden. In maart en juli 2023 zullen twee oproepen lanceren. Voorstellen van lokale, regionale en gemeenschapsmedia in nieuwswoestijngebieden kunnen vanaf dan worden ingediend. Meer informatie over het project is te vinden op deze website. De aanvragen moeten via het aanvraagplatform van Journalismfund.eu worden ingediend.

co-financed by the connecting europe facility of the european union

De op deze website geuite opvattingen en meningen zijn uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende autoriteit kan daarvoor verantwoordelijk worden gesteld.

 

Local Media for Democracy