2021-01-14

BRUSSEL - Journalismfund.eu vzw stelt werkbeurzen ter beschikking voor journalistiek over wetenschappen en hun impact op de samenleving. De viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Wetenschapsbeleid, Hilde Crevits, voorziet 46.000 euro aan steun.

Het belang van wetenschap en technologie groeit gestaag. Dit toonden de verslaggeving over Covid-19, de problematiek van de vaccinatie ter bestrijding van de pandemie, maar ook andere prangende thema’s zoals klimaatopwarming aan. De nood aan gedegen wetenschapsjournalistiek voelen we dagelijks aan den lijve. Helaas vindt pseudowetenschap sneller de weg naar het brede publiek omdat het leuk is om lezen, omdat het clicks genereert en omdat algoritmes binnen sociale netwerken dit zes keer meer ‘pushen’ dan nieuws van professionele journalisten. Dit soort van niet gecheckte artikels ondermijnt de geloofwaardigheid van onze media en de burger is hiermee niet geholpen.

Vlaams minister van Wetenschapsbeleid Hilde Crevits: “Journalisten spelen een essentiële rol in onze samenleving en democratie. Ze analyseren, geven duiding en houden belangrijke maatschappelijke tendensen kritisch tegen het licht. Aangezien wetenschap zo’n belangrijke factor is in onze maatschappij, zeker tijdens deze gezondheidscrisis, is het belangrijk dat we journalisten de tijd en de middelen geven om zich te bekwamen in de wetenschapsjournalistiek. Daarom ben ik heel tevreden dat we dit proefproject kunnen ondersteunen en zo journalisten de mogelijkheid geven zich te verdiepen in de wetenschapsjournalistiek.”

Geen traditie
Vlaanderen kent niet echt een traditie in wetenschapsjournalistiek. Er bestaat ook niet zoiets als een vereniging van wetenschapsjournalisten, wat in Nederland of Duitsland wel het geval is. Nochtans zet Vlaanderen heel fel in op wetenschappen en is wetenschapspopularisering een belangrijk element in het creëren van draagvlak bij een ruim publiek. Tenslotte gaan heel veel publieke middelen naar wetenschappelijk onderzoek. Hierover uitvoerig publiceren betrekt het publiek meer in de discussie en maakt dat burgers beter geïnformeerd zijn.

Specialisatie
Binnen de journalistiek neemt wetenschapsjournalistiek een aparte plaats in. Het vereist een specifieke benadering en methode. Een grondig journalistiek artikel over een wetenschappelijk item schrijf je niet in een-twee-drie. De journalist dient nauwgezet en kritisch te werk te gaan om de nuances die wetenschap voortbrengt te vatten en op een heldere manier te vertalen en voor een groot publiek bevattelijk te maken. Dit vergt extra expertise, praktische vaardigheden en tijd waarover dagelijkse verslaggevers minder beschikken. Vooral door journalisten de ruimte te geven om hierin ervaring op te doen, kunnen we wetenschapsjournalistiek stimuleren.

Daarom stelt Journalismfund.eu vzw werkbeurzen ter beschikking aan journalisten die zich geruime tijd op een wetenschappelijk onderwerp willen focussen. Dit zou journalisten moeten motiveren om aan wetenschapsjournalistiek te doen. Journalismfund.eu vzw hoopt dat daardoor meer kwaliteitsvolle, diepgravende artikels over wetenschappen in de Nederlandstalige pers in België zullen verschijnen en niet in het minst zullen journalisten hun competenties verder kunnen ontwikkelen. Het resultaat zal zijn dat het het publiek over wetenschappelijke thema’s beter geïnformeerd zal zijn.

Journalismfund.eu is de ideale partner
Journalismfund.eu is een onafhankelijke buffer tussen financiële donors en de journalistiek. Het geven van financiële steun aan journalistiek is immers delicaat. Journalismfund.eu is een onafhankelijke organisatie opgezet door burgers, met als doel om een goed geïnformeerd debat mogelijk te maken als voorwaarde voor een gezonde democratie. Sinds 1998 heeft het al meer dan 1.100 journalistieke onderzoeken mogelijk gemaakt en bijna 2.000 journalisten ondersteund in Europa, Afrika en Azië. In Vlaanderen is Journalismfund.eu vooral bekend door de projecten die het mogelijk maakt door het Fonds Pascal Decroos.

Journalismfund.eu fungeert steevast als firewall tussen de financiële donor (in dit geval de Vlaamse Overheid) enerzijds, en de journalisten anderzijds. De donor stelt enkel algemene doelstellingen voorop, maar is volledig uitgesloten van het toekenningsproces aan de individuele projecten. Dit pilootproject komt onder de vleugels van het Fonds Pascal Decroos werkbeursprogramma van Journalismfund.eu. Het programma werkt met een onafhankelijke en anonieme jury, om mogelijke beïnvloeding tegen te gaan en de vertrouwelijkheid van de onderzoeken te vrijwaren. De namen van de juryleden worden pas bekendgemaakt nadat hun (doorgaans vierjarig) mandaat is afgelopen.

Praktisch

 

Caroline Pauwels

Afscheid van voormalig bestuurder Caroline Pauwels

2022-08-06

BRUSSEL - Journalismfund.eu heeft met verdriet kennis genomen van het overlijden van Caroline Pauwels. Caroline was 14 jaar lang bestuurder van Journalismfund.eu (dat van 1998 tot maart 2013 het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek vzw heette). Haar verbindende en positieve persoonlijkheid was bepalend voor hoe de organisatie vandaag eruitziet.