2013-10-21

BRUSSEL - Steunpunt Media heeft twee nieuwe Nieuwsmonitors uit, die respectievelijk kijken naar diversiteit in de Vlaamse media en naar de impact van de multimediale ontwikkelingen op het ambt van de journalist. Via de Nieuwsmonitors bericht het steunpunt Media over wetenschappelijke analyses van nieuwsproductie, nieuwsinhoud en mediawijsheid in Vlaanderen.

 

Hoe divers is de Vlaamse pers?

Nieuwsmonitor 15 bericht over leeftijd, gender en etniciteit van de personen die in het Vlaamse krantennieuws worden opgevoerd. Uit een steekproef van krantenberichten uit april en mei 2012 blijkt dat in de binnenlandse berichtgeving van de Vlaamse pers vooral volwassen mannen van de etnisch-culturele meerderheid worden opgevoerd. In verhouding met hun werkelijke aandeel in de Belgische bevolking komen vrouwen (28%), jongeren (3%), oudere volwassenen (4%) en etnisch-culturele minderheden (3%) in de Vlaamse pers beduidend minder aan bod.

Dat heeft volgens het steunpunt media te maken met het overheersende gebruik (86% van alle nieuwsbronnen) van ‘elitebronnen’ in de Vlaamse dagbladpers, bronnen die omwille van hun beroep, status of expertise worden geraadpleegd. De beroepsactieve bevolking vormt de hoofdmoot van de ‘elitebronnen’, waardoor een proportionele verdeling van de gehele samenleving in de berichtgeving uitblijft.

Journalistiek 2.0?

Op het ritme van een aantal ingrijpende technologische veranderingen is er de laatste jaren heel wat veranderd in het medialandschap. In Nieuwsmonitor 16 bestudeert het steunpunt Media op basis van de resultaten van drie grootschalige enquêtes bij Vlaamse beroepsjournalisten (2003, 2008 en 2013), in welke mate deze transformaties in de media-industrie een invloed gehad hebben op de journalistieke praktijk.

In eerste instantie blijkt dat de digitale omgeving steeds belangrijker wordt voor Vlaamse beroepsjournalisten, hoewel slechts een minderheid exclusief werkt voor een onlinemedium. Meestal wordt werken voor internet gecombineerd met activiteiten bij een traditioneel medium. De opmars van online gaat hand in hand met een toegenomen belang van meer specifieke, technische vaardigheden, die nodig zijn om te kunnen beantwoorden aan de vereisten van de nieuwe digitale platformen. Sociaalnetwerksites en microblogs worden gezien als een nuttige bron om informatie te verzamelen. Daartegenover staat dat weblogs en video- en fotosites achterop hinken en dat de functie van sociale media om informatie te verspreiden, onderbenut wordt.