2003-05-26

Over de redding van de joodse kinderen in de tweede wereldoorlog in België werden reeds talloze publicaties geschreven. Maar nog nooit - behalve zeer anekdotisch - werd het verhaal van enkele joodse kinderen zelf concreet gereconstrueerd. Het verhaal van de redding van de joodse kinderen was steeds cijfermatig en politiek. Nooit, tenzij sporadisch om een bepaalde hypothese te bewijzen, werden de kinderen zelf aan het woord gelaten. Zonder afbreuk te doen aan de reeds verrichte historische studies - integendeel - kreeg Joost Loncin de kans om de oorlogsjaren te beschrijven van vier concrete joodse kinderen.

Over de redding van de joodse kinderen in de tweede wereldoorlog in Joost Loncin pakte dit stuk geschiedenis aan op een journalistieke manier. Hij ondervroeg de laatste getuigen en de historici. Hij stelde vragen als: Hoe en waar vonden je ouders een onderduikadres voor jou? Wat betaalden ze daarvoor? En last but not least: hoe konden in godsnaam de joodse moeders ervan overtuigd worden hun kinderen af te staan om ze te redden?

Joost Loncin maakte als het ware een "historische reportage". Die ook inhaakt op de politieke actualiteit. Want de senaat heeft in februari 2003 een resolutie aangenomen om te onderzoeken wat de eventuele verantwoordelijkheid was van de Belgische overheden in de holocaust. België moet zich minstens verantwoorden voor schuldig verzuim.

Het boek heeft een voorwoord van prof. Mark van den Wijngaert en wordt binnenkort ook uitgegeven in het Frans bij Editions Versant Sud in Louvain-la-Neuve.

Het project bevat ook een "nabespreking" met de drie overlevenden van de vier "kinderen".

LONCIN, J., Vraag de joden vergiffenis, in De Standaard van 27 mei 2003
GHIJS, I., Brussels moslims weren joodse oorlogslachtoffers, in De Standaard van 27 mei 2003
GHIJS, I., Barones redde joodse kinderen, in De Standaard an 27 mei 2003

Joost Loncin

Joost Loncin (°1955) studeerde Germaanse Filologie aan de K.U.Leuven. Hij was buitenlandredacteur bij Het Volk en eindredacteur bij Het Nieuwsblad.
€ 5.700, toegekend op 05/09/2001.
ID
FPD/2001/078
Beurs
Fonds Pascal Decroos

BOEK
Titel: Geheime routes en netwerken. Joodse kinderen op de vlucht voor de holocaust
Auteur: Joost Loncin
Garengenaaid – 175 p.
ISBN: 90 5826 225 1
NUR: 684
Prijs: 17,25 euro
Publicatie: maandag 26 mei 2003 in de Marollen. In het gebouw van de Entraide des Travailleuses dat de draaischijf was voor de redding van "onze" joodse kinderen.
Uitgever: Davidsfonds/Leuven

Op 9 januari 2004 werd de Franse vertaling van het boek "Rafle dans les Marolles" (editions Versant Sud), voorgesteld in de Centre Communautaire Laic Juif, Rue de l'Hotel des Monnaies, 52 in Brussel
Depot: D/2003/9445/16
ISBN: 2-930358-15-7
NUR: 683

DOCUMENTAIRE
1948, het verloren jaar van Jacky Barkan -DOC.STORY (VRT 15 april 2003)

Deze ontroerende documentaire van Georges Kamanayo gaat over een Joodse man die in België op zoek gaat naar zijn verleden. Bij deze documentaire werd de regisseur geholpen door het researchwerk van journalist Joost Loncin. Joost Loncin deed zijn onderzoek met de steun van het Fonds Pascal Decroos. Zijn boek (Geheime routes en netwerken. Joodse kinderen op de vlucht voor de holocaust) komt uit in de maand april. Uitzending: op dinsdag 15 april om 22.50 uur op Canvas (VRT).