2002-11-20

 "Kinderen zijn onze toekomst". Dit cliché geldt zeker in Kosovo waar kinderen en jongeren het merendeel van de Kosovaarse samenleving uitmaken: de gemiddelde bevolkingsleeftijd wordt geschat op 22 jaar. (Officiële cijfers ontbreken echter). Het project wil door de ogen van kinderen de hedendaagse Kosovaarse samenleving in beeld brengen. Drie jaar na de laatste echte Balkan-oorlog is de situatie er drastisch veranderd. Toch blijft de situatie erg labiel. Door een zestal kinderen te volgen, ook binnen hun familiesituatie, komen verschillende aspecten van de Kosovaarse samenleving in beeld.

  • De heropbouw van het land, voornamelijk op vlak van huisvesting, is ver gevorderd. Toch verblijven nog een 100.000 mensen in tenten of tijdelijke woningen.
  • Samenleving tussen Serviërs en Albanezen is sterk verbeterd, maar verre van probleemloos. Meer dan 150.000 Serviërs die uit Kosovo zijn gevlucht, moeten terugkeren.
  • Er heersen spanningen tussen de Albanese politieke partijen, wat zeker op lokaal niveau de werking van het bestuur niet ten goede komt.
  • 80 procent van de bevolking is werkloos. Door de oorlog is vrijwel alle economische infrastructuur vernietigd en tot nu toe is er weinig geïnvesteerd in de modernisering van de verouderde communistische staatsbedrijven.
  • De bevolking leeft een beetje van de landbouw, maar is vooral afhankelijk van de aanwezigheid van de internationale gemeenschap.
  • De toenemende armoede treft vooral de jongeren. Bovendien zijn de onderwijsvoorzieningen te beperkt: de meeste scholen werken in schiften om het grote aantal leerlingen op te vangen.
  • Tijdens de oorlog in Kosovo zijn duizenden artilleriegranaten, vliegtuigbommen en landmijnen gebruikt. Deze eisen nog elke dag slachtoffers.
  • Door een zestal kinderen te volgen, ook binnen hun familiesituatie, worden niet alleen de problemen, maar ook de dromen over de toekomst in beeld gebracht. in samenwerking met de humanitaire organisatie Balkanactie van de Gemeenten, reeds enkel jaren werkzaam in Zuidoost-Kosovo, worden kinderen geïdentificeerd die aan specifieke kenmerken voldoen zodat de verschillende onderwerpen aan bod komen. Een kind behoort tot een minderheidsgroep (Serviërs, Roma, ...) een ander komt voort uit een gemengd huwelijk, een derde verloor een broertje in een ongeluk met een landmijn, een vierde is van Belgisch Kosovaarse afkomst (ex-vluchteling) en bezoekt haar grootouders, een vijfde kind leeft in schrijnende omstandigheden terwijl de familie van een zesde kind kan overleven omdat een familielid werkzaam is bij een internationale organisatie.

 

Saskia Van Nieuwenhove

Saskia Van Nieuwenhove is een Belgische journaliste.
€ 2.000 toegekend op 18/09/2002
ID
FPD/2002/142
Beurs
Fonds Pascal Decroos

ARTIKEL

"In Kosovo mogen kinderen opnieuw kind worden", Kerk en Leven, nummer 47, 20 november 2002.