2017-05-01

Bedrijven, vakbonden, belangengroepen, ngo's, professionele lobbyisten: allemaal doen ze hun best om hun stempel op de Belgische politiek te drukken. Op welke manier doen ze dat, en met welke middelen? Hoe ver gaan ze daarin? Hoe weten ze de Wetstraat te veroveren en politici voor zich te winnen? Het zijn vragen die maar zelden een antwoord krijgen. Tot nu. In 'Lobbyen in de Wetstraat' bekijkt Dominique Soenens in drie brandend actuele dossiers hoe lobbyen in zijn werk gaat.

Het zijn vragen die maar zelden een antwoord krijgen. Tot nu. In 'Lobbyen in de Wetstraat' bekijkt Dominique Soenens in drie brandend actuele dossiers hoe lobbyen in zijn werk gaat. Het gaat om de farmaceutische industrie, de nucleaire sector en defensie, actuele dossiers waarin er zwaar gelobbyd wordt. Elk op hun manier hebben belangenverenigingen uit die sectoren een grote invloed op de Wetstraat.

Via wetenschappers en studies, vertegenwoordiging in overlegorganen, bevoorrechte toegang tot politici, enzovoort. Waarom de Wetstraat? Als het over lobbyen gaat, komt Europa vaak in beeld. Terecht, gezien de lobbyactiviteiten die daar gebeuren, maar hoe zit het in de Wetstraat? Er bestaat veel minder, om niet te zeggen geen aandacht voor. Die lacune wou ik invullen. Ik heb speciale aandacht voor situaties waarbij lobbyisten een onevenredig grote toegang hebben tot politici, kabinetsmedewerkers en beleidsmakers en dus op een onevenwichtige manier het beslissingsproces kunnen beïnvloeden. Dat kan doordat ze vlotter contact hebben met politici, meer middelen hebben om te beïnvloeden, .... . En helaas komt dat vaak voor, zo laat het boek zien. Daardoor staat de democratische besluitvorming onder druk. Het boek ligt vanaf 8 mei in de boekhandel. 

Dominique Soenens

Dominique Soenens is een freelance (onderzoeks)journalist.
€ 5.000 toegekend in 2016.
ID
FPD/2016/1287
Grant
Fonds Pascal Decroos
Labels

BOEK

  • Bindwijze: Paperback
  • Druk: 1
  • Verschijningsdatum: mei 2017
  • Aantal pagina’s: 247 pagina's
  • Uitgever: Epo, Uitgeverij
  • EAN: 9789462671089

ONLINE

Waarom onze kerncentrales ook na 2025 zullen blijven draaien - Apache.be, 4/05/2017.