2021-06-02

ANTWERPEN - Meer dan veertig jaar oorlog in Afghanistan jaagt een groeiend aantal Afghanen op de vlucht. Ook in België neemt hun aantal toe. In Antwerpen vormen ze intussen de vijfde nationaliteitsgroep. 

Met meer dan 8000 zijn ze, de Afghaanse Antwerpenaren. Daarmee vormen ze de 5de nationaliteit in de Scheldestad. Gie Goris dook diep onder in hun leefwereld. Dat levert een portret op van een nieuwe “eerstegeneratiegemeenschap”, met alle pijn, ambitie en verscheidenheid die daarbij hoort.

Gie Goris zocht de vluchtelingen uit opstandland op in de koekenstad. Wie zijn ze? Wat drijft hen? Waarvan dromen ze?

‘Alleen met twee dochters, werd ik door de smokkelaar achtergelaten, in de straten van een stad die ik niet kende, in een land waarvoor ik niet gekozen had.’

Foto: © Gie Goris

Beurs in het kader van het Noodfonds voor Lokale Journalistiek. Meer info.

 

Gie Goris

Gie Goris is freelance journalist en voormalig hoofdredacteur van MO* Magazine.
€ 2.000 toegekend op 23/11/2020.
ID
NF/2020/015
Beurs
Noodfonds