2006-10-23

In een hoek van de Prison Centrale van de Malinese hoofdstad Bamako is een aparte gevangenis ingericht. Dit is een speciale unit die door de Malinese overheid ter beschikking is gesteld aan de Verenigde Naties en die om die reden dan ook aan internationale gevangenisstandaarden moet voldoen.

In de ruimten zitten zes Rwandezen. Jean Paul Akayesa (geboren 1953, voormalig burgemeester van de gemeente Taba); Jean Kambanda (geboren 1955), voormalig eerste minister), Clement Kayishema (geboren 1954, voormalig prefect Kibye), Alfred Museuma (geboren 1949, zakenman), Obed Ruzindana (geboren 1962, zakenman), Omar Serushago (geboren 1961, zakenman).

Allen zijn veroordeeld door het Internationale Tribunaal voor Rwanda voor organisatie en deelname aan de genocide, misdaden tegen de menselijkheid. Obed Ruzindana en Omar Serushago kregen respectievelijk 25 en 15 jaar gevangenisstraf, de rest levenslang, Kambanda ook nadat hij in beroep was gegaan. Ze waren soms het brein, voerden uit, organiseerden en droegen op het vermoorden van bijna één miljoen mensen.

In een serie gesprekken met de zes veroordeelden wil Jeroen Corduwener proberen aan het licht te brengen wat hen dreef, wat hun motieven waren, hun beweegredenen achtergronden die in drie maanden tijd hebben geleid tot de massale slachtpartij in het kleine Afrikaanse staatje. Het gaat niet om wat tijdens de rechtszittingen verklaard is - voor zover interessant is dat reeds gepubliceerd. In de gesprekken gaat het vooral om wat ieder persoonlijk en de groep als geheel heeft bewogen.

Jeroen Corduwener

Jeroen Corduwener is een Nederlands journalist.
€ 4.000 toegekend op 15/06/2005. € 2.700 werd uiteindelijk uitbetaald.
ID
FPD/2005/400
Beurs
Fonds Pascal Decroos

KRANT

  • Rapport over Rwanda bevat brisante lading - (De Standaard / NRC Handelsblad)
  • Voorzichtig met conclusies Frans onderzoek over Rwandeze genocide (NRC Handelsblad)
  • Sms'jes dirigeren Rwandezen naar protest tegen arrestatie van Rose Kabuye (Trouw)

ONLINE