Elk voorstel zal door de individuele juryleden worden beoordeeld aan de hand van 9 criteria.

Criterium

Relatief Gewicht

voor starters

Relatief gewicht

voor seniors

1. Niet regulier karakter

x 18

x15

2. Maatschappelijk relevant

x 14

x10

3. Originaliteit en innovatief karakter

x 18

x13

4. Gedurfdheid (de graad van risico verbonden aan de uitwerking van het project)

x14

x8

5. Haalbaarheid

x6

x10

6. Nieuwswaarde

x10

x10

7. Ervaring van de indiener/referenties

x3

x7

8. Verkoopbaarheid/marktgerichtheid

x7

x13

9. Tijdrovendheid

x10

x14

Totaal

/1000

/1000

Vraag uw beurs aan