Elk voorstel zal door de individuele juryleden worden beoordeeld aan de hand van 9 criteria. Voor elk criterium geeft het jurylid een score van 0 (het voorstel beantwoordt totaal niet aan het criterium) tot 10 (het voorstel beantwoordt volkomen aan het criterium).

De criteria hebben een relatief gewicht ten opzichte van elkaar; die gewichten zijn verschillend voor starters en voor seniors.

Het eindresultaat is een score op 1000. Er wordt een gemiddelde gemaakt van de scores die het voorstel bij de 4 juryleden behaald heeft. Een voorstel dat op dit gemiddelde minder haalt dan 600 op 1000 komt niet voor een werkbeurs in aanmerking.

 

Criterium

Relatief Gewicht

voor starters

Relatief gewicht

voor seniors

1. Niet regulier karakter

x 18

x15

2. Maatschappelijk relevant

x 14

x10

3. Originaliteit en innovatief karakter

x 18

x13

4. Gedurfdheid (de graad van risico verbonden aan de uitwerking van het project)

x14

x8

5. Haalbaarheid

x6

x10

6. Nieuwswaarde

x10

x10

7. Ervaring van de indiener/referenties

x3

x7

8. Verkoopbaarheid/marktgerichtheid

x7

x13

9. Tijdrovendheid

x10

x14

Totaal

/1000

/1000