De doelstelling van het Fonds Pascal Decroos werkbeursproject is journalisten in staat te stellen journalistieke projecten van bijzondere aard en kwaliteit uit te voeren.

De steun wordt verleend in de vorm van subsidie aan individuele journalisten. Ze moeten kunnen aantonen dat hun project ongebruikelijke hoge kosten met zich meebrengt of zo tijdrovend van aard is dat de normale honorering van redactie of uitgeverij niet voldoende is om het project te realiseren. De projecten moeten uitstijgen boven de reguliere verslaggeving, de dagelijkse journalistiek of het correspondentschap. Het onderwerp of thema moet bijzonder zijn, of anders de benadering of invalshoek.

Gezien de vele aanvragen wordt de voorkeur gegeven aan diepgravende, onderzoeksjournalistieke projecten. Het Fonds Pascal Decroos project is volledig gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Vraag uw beurs aan