De doelstelling van het Fonds Pascal Decroos werkbeursproject is journalisten in staat te stellen journalistieke projecten van bijzondere aard en kwaliteit uit te voeren.

De steun wordt verleend in de vorm van subsidie aan individuele journalisten. Ze moeten kunnen aantonen dat hun project ongebruikelijke hoge kosten met zich meebrengt of zo tijdrovend van aard is dat de normale honorering van redactie of uitgeverij niet voldoende is om het project te realiseren. De projecten moeten uitstijgen boven de reguliere verslaggeving, de dagelijkse journalistiek of het correspondentschap. Het onderwerp of thema moet bijzonder zijn, of anders de benadering of invalshoek.

Gezien de vele aanvragen wordt de voorkeur gegeven aan diepgravende, onderzoeksjournalistieke projecten. Het Fonds Pascal Decroos project is volledig gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Naast het werkbeursproject Fonds Pascal Decroos zijn er nog 2 andere beursprogramma's: 

  • FPD Lage Landen: In dit werkbeursprogramma gaat het om teams van onderzoeksjournalisten uit Nederland EN België die goede ideeën hebben voor een grensoverschrijdend lokaal onderzoek in de regio. 
  • FPD Wetenschap: Met dit pilootproject stelt Journalismfund.eu vzw beurzen ter beschikking aan wetenschapsjournalisten. Het moet daarbij gaan om onderzoekende berichtgeving over de wetenschappen en hun impact op de samenleving.

Zou je graag met iemand samenwerken? Zoek je nog een geschikt medium voor jouw verhaal? Zit je in de knoop met je begroting? We denken graag met je mee tijdens een pre-application meeting. Maak hier meteen een afspraak! 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van deadlines, nieuws en gerealiseerde projecten.

Vraag uw beurs aan