2024-06-20

IEPER - Jaarlijks gaat erosie op Vlaamse akkers met 2 miljoen ton vruchtbare grond aan de haal. Het is een traag, vaak onzichtbaar proces dat zich vooral in Midden-België voltrekt, maar voor onze bodems geldt: weg is weg. Op sommige plaatsen ploegen landbouwers al zand naar boven. Bodemerosie bedreigt niet alleen onze voedselproductie. Ze veroorzaakt watervervuiling, hogere baggerkosten en modderstromen in Vlaamse dorpen. Is er genoeg sense of urgency?

Het Vlaamse erosiebeleid speelde aan het begin van de eeuw een pioniersrol in Europa, maar vandaag blijft het beleid steken in goede intenties en vrijblijvendheid. De aftredende regering had een uitgelezen kans om het beleid aan te scherpen, maar deed niets. En in het licht van de boerenprotesten zou de deur wel eens voor langere tijd op slot kunnen gaan. Dat is ook problematisch om een andere reden: de klimaatverandering belooft nog meer erosie en bijhorende overlast.  

We trokken voor dit onderzoek naar de Westhoek, waar evoluties in de landbouw zoals schaalvergroting, verakkering en de opmars van de aardappelteelt allemaal tot meer bodemerosie kunnen leiden. Hoe krijgt de overheid meer boeren mee in de strijd tegen erosie, zonder dat die het gevoel hebben dat ambetanteriken hen pestregeltjes komen opleggen? Want het mag duidelijk zijn: zonder de landbouw lukt het niet.

Foto: © Erwin Verfaillie

Jelle De Mey

Jelle De Mey (°1981) is een Belgische freelance journalist.
Jelle De Mey

Vincent Smets

Vincent Smets is een Belgisch wetenschapper en freelance journalist.
Vincent Smets
€2.440 toegekend op 11/03/2024
ID
FPD/2024/2170