Prof. Ludo Abicht (°1936) is classicus, filosoof en doctor in de Germaanse filologie. 

Hij promoveerde met een proefschrift over de Praagse Joods-Duitse auteur Paul Adler. Hij schreef tal van boeken over het jodendom.  Hij doceerde literatuur en filosofie in de VS en Canada en aan de Universiteit Antwerpen en Hogeschool Antwepren.

Abicht groeide op in Antwerpen. Hij volgde het Xaverius-college in Borgerhout en trad in 1954 in bij de jezuïeten. Vervolgens studeerde hij filosofie en taalkunde. In 1961 trad hij uit. In 1971 haalde Abicht zijn doctoraal Germaanse letterkunde aan de Universiteit van Cincinnati. Hierna doceerde hij dertig jaar. Daarnaast publiceerde hij 21 boeken en diverse artikelen. Abicht bekleedde in 2004-2005 de Calewaert-leerstoel, en was van 2005 tot 2006 lid van de commissie-Bossuyt voor Normen en waarden.

Hij is actief in de Vlaamse Beweging en is actief in Meervoud, is peter van het Comité Vlaanderen Onafhankelijk , publiceert in Doorbraak van de Vlaamse Volksbeweging en is een van de schrijvers van het manifest van de Gravensteengroep. Ook was Abicht een van de ondertekenaars van het Lentemanifest 2006.

In 1998 werd Abicht de Orde van de Vlaamse Leeuw uitgereikt. Voor Intelligente emotie ontving hij in 2001 de Arthur Cornetteprijs, en de Arkprijs van het Vrije Woord.

Abicht is geëngageerd lid van een vrijmetselaarsloge onder de Belgische federatie van Le Droit Humain.

Info

Naam
Ludo Abicht
Expertise
Israël, Palestina

Gesteunde projecten

Kinderen van God

  • Conflict
  • Cultuur
  • Religie
  • Politiek

Het hoeft geen betoog dat de 'nieuwe intifada' in Israël / Palestina grote internationale repercuties heeft. Het conflict is enerzijds een van de langdurigste en meest gemediatiseerde conflicten van de naoorlogse periode, anderzijds blijkt de berichtgeving meestal eenzijdig te zijn. Daarmee bedoelt Abicht dat de Israëlisch-Amerikaanse visie veel ruimere aandacht krijgt dan de Palestijnse, maar ook dat de aandacht meestal gaat naar de externe actualiteit en de zichtbare handelingen, terwijl de onderliggende emoties én de achterliggende belangen veel meer aan bod komen.