2020-09-14

BRUSSEL - De Vlaamse Regering heeft op 2 juni 2020 definitief beslist over het bedrag van de noodfondsen om de COVID-19-pandemie op te vangen. Daaronder ook projectsteun aan Journalismfund.eu, via het Fonds Pascal Decroos project, voor lokale projecten van freelancejournalisten die op weinig andere ondersteuningsmaatregelen een beroep kunnen doen.

Veel actoren in de mediasector worden geconfronteerd met problemen wegens de federale maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. De Vlaamse Regering heeft op 2 juni 2020 definitief beslist over het bedrag van de noodfondsen om de COVID-19-pandemie op te vangen. Daaronder ook projectsteun aan Journalismfund.eu, via het Fonds Pascal Decroos project, voor lokale projecten van freelancejournalisten die op weinig andere ondersteuningsmaatregelen een beroep kunnen doen.

Met deze steunmaatregel wil het Fonds Pascal Decroos (een werkbeursprogramma van Journalismfund.eu vzw) op een mediumneutrale manier stimulans geven aan lokaal, diepgravend en bijzonder journalistiek werk.  We kennen werkbeurzen toe aan projecten die de reguliere verslaggeving, de dagelijkse journalistiek en het correspondentschap overstijgen. De projectsubsidie draagt tevens tot pluriforme berichtgeving als democratisch fundament.

Praktisch

Voor wie?

Journalisten (starters en ervaren journalisten ) met goeie ideeën voor een lokaal verhaal in de Vlaamse en Brusselse regio.

Om in aanmerking te komen voor een beurs, moeten de journalisten ervoor zorgen dat hun verhaal minstens in een Nederlandstalig medium in België wordt gepubliceerd. Daarom wordt hen tijdens de aanvraagprocedure gevraagd om een toezegging van publicatie van relevante mediaorganisaties te uploaden.

Hoeveel?

Er is €147.000 beschikbaar. 

Het Fonds Pascal Decroos ondersteunt kosten gerelateerd aan journalistiek onderzoek voor alle media. Dit kan reizen, toegang tot betaalde databases of gewoon tijd voor onderzoek zijn. Wij ondersteunen geen vaste kosten zoals kantoorkosten, investeringen zoals camera's of computers of productiekosten.

Hoe kan ik een beurs aanvragen?

Lees eerst de leidraad alvorens uw aanvraag op te maken. U dient ook een budget toe te voegen aan uw aanvraag. Maak hiervoor gebruik van het sjabloon.

De aanvraag kan u indienen via de aanvraagwebsite
Het algemeen reglement vindt u hier terug.

De deadline is 18 oktober 2020 (23u59).

Vragen of hulp nodig?

We krijgen elke aanvraagronde tientallen goed voorbereide, interessante aanvragen binnen, dus uw aanvraag maakt alleen kans op een beurs als deze goed is opgemaakt (en voldoet aan de ontvankelijkheidscriteria). Dit betekent dat u op tijd moet beginnen met het voorbereiden van uw aanvraag. 

Contacteer de projectcoördinator om u te helpen bij het opmaken van uw aanvraag , vooral als u niet bekend of onervaren bent met de werkbeursprogramma’s van Journalismfund.eu. U kan met hem uw ideeën bespreken vooraleer u eeen aanvraag indient. U kan bij hem ook terecht voor al uw vragen over het aanvraagproces, de regels, de timing enz.

Andere beurzen

1) Voor andere bijzondere en onderzoeksjournalistieke projecten, kan u uiteraard nog steeds een beurs aanvragen bij het Fonds Pascal Decroos. Ook daarvoor is de deadline 18 oktober 2020 (laatste ronde van 2020).

2) Journalismfund.eu LOCAL: voor teams van Belgische en Nederlandse journalisten (deadline 12/2020)

Contact: kristof.polfliet(at)fondspascaldecroos.org of telefonisch via 0499/113316.

 

 

Journalismfund.eu LOCAL

2020-09-03

BRUSSEL - Journalismfund.eu vzw start met een pilootproject waarin Belgische en Nederlandse journalisten samen een beurs kunnen aanvragen voor lokale onderzoeksjournalistiek. Er is 56.000 euro beschikbaar om diepgravende projecten te ondersteunen en de ambitie is om dit project verder op Europese schaal uit te rollen.

Meer dan 1000 journalisten gesteund

2020-08-27

BRUSSEL - De jury van het Fonds Pascal Decroos kwam afgelopen dinsdag samen voor het beoordelen van de aanvragen van de laatste ronde. De jury evalueerde de kwaliteit van de aanvragen als zeer hoog, dus de concurrentie was groot. Na een lange beraadslaging kende ze een beurs toe aan 16 van de 24 ingediende projecten. Meteen werd ook de kaap van 1000 gesteunde journalisten gerond.

Beurzen voor diepgravende journalistiek

2020-09-22

BRUSSEL - Journalismfund.eu heeft momenteel maar liefst drie programma's die beurzen toekennen voor bijzondere en onderzoeksjournalistieke projecten. De deadlines voor het indienen van een aanvraag zijn 12 en 18 oktober 2020. We zetten ze even kort op een rij.