2021-06-18

BRUSSEL - Zelden worden de kosten en de schade voor het milieu vermeld wanneer we het hebben over de productie van drugs. België is, samen met Nederland, de belangrijkste producent van synthetische drugs in Europa, en het chemisch afval dat als nevenproduct van de productie hier ontstaat, blijft bestaan. 

In de afgelopen 5 jaar is het aantal drugslabs en -dumpingen in België sterk toegenomen, wat een economische last betekent voor kleine steden in de grensgebieden van Vlaanderen. 
Maar buiten de kosten die gemakkelijk in cijfers kunnen worden uitgedrukt, in welke mate wordt het milieu aangetast? 
Soms wordt drugsafval in vaten gevonden, maar nu meer dan ooit zijn bendes begonnen het rechtstreeks in de natuur te dumpen. De diversificatie van de drugsproductie in het land zou zelfs nog gevaarlijker gevolgen kunnen hebben. Op nationaal niveau bestaat er geen gestandaardiseerde procedure of methode om de gevaren van dergelijke stoffen voor het milieu te beoordelen. Lokale overheden, burgers en regionale politici proberen nu manieren te vinden om de strijd aan te binden.
Dit is de eerste poging om de milieu-impact van de illegale drugsproductie in België te onderzoeken. Het onderzoek strekt zich ook uit tot Nederland en Duitsland.

foto: © Daniela De Lorenzo

Daniela De Lorenzo

Daniela De Lorenzo is een Italiaanse freelance multimediajournaliste.
€ 6.000 toegekend op 26/03/2021.
ID
SCI/2021/008