2012-06-04

 De Europese Roma bungelen al decennia onderaan de sociale ladder van Europa. Ondanks het vele geld dat gepompt is in projecten, programma’s, conferenties en strategieën gaat het bar slecht met de grootste minderheid van Europa.

Ze leven vaak in mensonterende armoede. En etnische conflicten met de andere inwoners van de landen waar ze in wonen – met name Oost-Europa - nemen toe. De Nederlandse journaliste Hellen Kooijman dook in de materie en reconstrueerde meer dan tien jaar falend Europees beleid. ‘We doen wat we kunnen’, zegt de Europese Commissie. ‘Ze willen niet’, menen Roma-activisten.

Het artikel is geplaatst in het aprilnummer van MO* magazine. Daarnaast verscheen een speciaal dossier op de website van MO* met een overzicht van de instrumenten die de EU kan gebruiken om regeringen tot beter beleid te dwingen (en waarom dat niet lukt), een analyse van het aandeel dat de Roma zelf hebben in hun achterstelling en een inzicht in het probleem van de aantallen en de (ontbrekende) gegevens omtrent de Roma. Er verscheen tevens een lijst met de voornaamste incidenten van de voorbije jaren.

Hellen Kooijman

Hellen Kooijman is journalist. Zij houdt zich op dit moment vooral bezig met Bulgarije en alles wat daarmee te maken heeft.
€ 2,100 toegekend op 12/04/2012.
ID
FPD/2012/927
Beurs
Fonds Pascal Decroos