2023-05-19

BRUSSEL - Een goede 15 procent van alle uitgaven binnen onderzoek en ontwikkeling in het Vlaamse hoger onderwijs is afkomstig van bedrijven. Privéondernemingen financieren onderzoeksprojecten en doctoraten en kopen licenties aan. Maar de lijn tussen nauwe samenwerking en belangenvermenging tussen universiteit en bedrijf is soms flinterdun.

De Belgische ethische code voor wetenschappelijk onderzoek is nochtans duidelijk: onderzoek moet onafhankelijk en transparant zijn. De burger, die voor het hoger onderwijs belastingen betaalt, rekent er op dat de universiteit het publieke belang dient, en niet dat van de commerciële bedrijven waarmee ze samenwerkt. Maar is er voor dat belang nog wel plaats? Dat onderzoeken Charlotte Teunis en Marie-Monique Franssen in dit project.

Marie-Monique Franssen

Marie-Monique Franssen (°1995) is cultureel antropoloog en schrijver.
MMFranesen

Charlotte Teunis

Charlotte Teunis (°1991) is een freelance journalist.
Charlotte Teunis
€5.080 toegekend op 25/02/2023.
ID
SCI/2022/023