2019-08-13

BRUSSEL - De tweede oproep voor werkbeurzen in juni was alweer een groot succes. Helaas is het budget van het Fonds meer dan ooit ver ontoereikend om alle relevante projecten met een beurs te honoreren. En het probleem groeit gestaag. 

Voor haar tweede oproep ontving het Fonds Pascal Decroos in juni 46 beursaanvragen voor bijzondere en onderzoeksjournalistieke projecten, voor een totaal bedrag van €270.770. In maart 2019 kreeg het Fonds al 45 aanvragen toegezonden voor een totaal van €343.803. De jury had deze zittijd €50.000 ter beschikking en was dus genoodzaakt om harde, moeilijke en pijnlijke beslissingen te nemen. Talrijke projecten vielen daardoor helaas uit de boot, hoewel ze aan alle criteria voldeden en de jury ze interessant, noodzakelijk en origineel vond. 

grafiek aanvragen

Het Fonds Pascal Decroos heeft al jaren te kampen met een te beperkt budget voor werkbeurzen. Dit probleem groeit als kool. Daarom besliste de jury ook deze keer om aan onderzoeksjournalistieke projecten de voorkeur te geven. Na een lange, grondige beraadslaging kende de jury uiteindelijk aan slechts 11 van de 45 projecten een beurs toe. 

Het succes van de laatste aanvraagronde illustreert nogmaals de prangende vraag naar financiële ondersteuning bij (jonge) journalisten die onderzoek willen voeren dat tijds- en kostenintensief is. In het memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering dat Journalismfund.eu in april 2019 publiceerde, pleit de organisatie dan ook voor een structurele verhoging van het budget van het Fonds. Dit zou het fonds in staat stellen om meer bijzondere journalistieke projecten - die het verdienen om gerealiseerd te worden - te ondersteunen. 

De volgende aanvraagronde is voorzien voor november 2019. Er is een kleine €50.000 ter beschikking. 

Meer informatie over de jury van het Fonds vindt u hier

Hoe doen ze het bij onze noorderburen?
Een vergelijking: in Nederland kregen het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, qua opdracht vergelijkbaar met respectievelijk het Fonds Pascal Decroos en het Vlaams Journalistiek Fonds, van de overheid in 2018 samen 7,44 miljoen euro. Daarnaast zijn daar de laatste jaren ook een aantal regionale fondsen voor journalistiek ontstaan. In Vlaanderen ontvingen het FPD en het VJF samen 950.000 euro, een bedrag dat in 2019 zakt tot 500.000 euro.

StampMedia: beurzen voor jonge journalisten

2020-05-14

BRUSSEL - Wil je vertellen wat er leeft bij jongeren, waar ze mee bezig zijn, waar ze over nadenken en hoe ze de wereld zien? Stel je dan nu kandidaat voor een journalistieke projectbeurs van StampMedia en laat de jongeren aan het woord! Deadline is 19 juli 2020.

Het Vergeten Volk op de shortlist van de Brusseprijs

2020-05-08

AMSTERDAM - De jury van de Brusseprijs 2020 heeft vijf auteurs genomineerd voor de shortlist van het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar. Een ervan werd gerealiseerd met steun van het Fonds: Het Vergeten Volk van Brenda Stoter Boscolo.