2019-08-13

BRUSSEL - De tweede oproep voor werkbeurzen in juni was alweer een groot succes. Helaas is het budget van het Fonds meer dan ooit ver ontoereikend om alle relevante projecten met een beurs te honoreren. En het probleem groeit gestaag. 

Voor haar tweede oproep ontving het Fonds Pascal Decroos in juni 45 beursaanvragen voor bijzondere en onderzoeksjournalistieke projecten, voor een totaal bedrag van €270.770. In maart 2019 kreeg het Fonds al 48 aanvragen toegezonden voor een totaal van €343.803. De jury had deze zittijd €50.000 ter beschikking en was dus genoodzaakt om harde, moeilijke en pijnlijke beslissingen te nemen. Talrijke projecten vielen daardoor helaas uit de boot, hoewel ze aan alle criteria voldeden en de jury ze interessant, noodzakelijk en origineel vond. 

grafiek aanvragen

Het Fonds Pascal Decroos heeft al jaren te kampen met een te beperkt budget voor werkbeurzen. Dit probleem groeit als kool. Daarom besliste de jury ook deze keer om aan onderzoeksjournalistieke projecten de voorkeur te geven. Na een lange, grondige beraadslaging kende de jury uiteindelijk aan slechts 11 van de 45 projecten een beurs toe. 

Het succes van de laatste aanvraagronde illustreert nogmaals de prangende vraag naar financiële ondersteuning bij (jonge) journalisten die onderzoek willen voeren dat tijds- en kostenintensief is. In het memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering dat Journalismfund.eu in april 2019 publiceerde, pleit de organisatie dan ook voor een structurele verhoging van het budget van het Fonds. Dit zou het fonds in staat stellen om meer bijzondere journalistieke projecten - die het verdienen om gerealiseerd te worden - te ondersteunen. 

De volgende aanvraagronde is voorzien voor november 2019. Er is een kleine €50.000 ter beschikking. 

Meer informatie over de jury van het Fonds vindt u hier

Hoe doen ze het bij onze noorderburen?
Een vergelijking: in Nederland kregen het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, qua opdracht vergelijkbaar met respectievelijk het Fonds Pascal Decroos en het Vlaams Journalistiek Fonds, van de overheid in 2018 samen 7,44 miljoen euro. Daarnaast zijn daar de laatste jaren ook een aantal regionale fondsen voor journalistiek ontstaan. In Vlaanderen ontvingen het FPD en het VJF samen 950.000 euro, een bedrag dat in 2019 zakt tot 500.000 euro.

Festival voor de Jonge Journalist : wedstrijd

2019-08-12

BRUSSEL - Mediacademie organiseert een wedstrijd voor laatstejaarsstudenten journalistiek. De laureaten worden bekend gemaakt op het Festival voor de Jonge Journalist in Muntpunt op 19 september. 

Stel nu je kandidatuur voor het postgraduaat IRJ

2019-08-13

BRUSSEL/MECHELEN - "Vooral geeft deze opleiding je de mogelijkheid om écht onderzoeksjournalist te worden. De docenten leren je niet alleen belangrijke vaardigheden, maar vormen ook het begin van je noodzakelijke netwerk. Ze helpen je met raad en daad, maar geven ook kansen voor durvers. IRJ is wat je er zelf van maakt. Goesting is cruciaal en dan grijp je vanzelf de halve kansen die je krijgt aangeboden."