De onafhankelijke jury wordt samengesteld door het fonds op basis van een lijst van namen voorgesteld door de leden van de Raad van Bestuur. De jury bestaat uit vier leden waarvan drie met een gedegen journalistieke ervaring en één met een andere relevante achtergrond. De juryleden staan niet op de loonlijst van een mediabedrijf.

De evaluatie van de voorstellen voor een werkbeurs gebeurt door de jury aan de hand van objectieve criteria die vooraf voor iedereen bekend zijn. De namen van de juryleden worden echter nooit voor de evaluatie bekend gemaakt. Elk voorstel wordt door 4 juryleden gequoteerd. Het Fonds heeft geen invloed op de evaluatie en selectie van voorstellen. Aan de hand van de score die het voorstel behaalt en in functie van het beschikbare budget, stelt het jurylid ook voor welk bedrag aan welk voorstel toegekend moet worden.

De juryleden zenden hun beoordelingen naar het Fonds, ten laatste vijf werkdagen voor de driemaandelijkse evaluatie-vergadering. Het Fonds brengt de verschillende beoordelingen samen in één dossier, in functie van de evaluatie-vergadering. Op deze evaluatie-vergadering komen de juryleden, op basis van de individuele scorekaarten, tot een consensus over de toekenning van de werkbeurzen en de verdeling van het beschikbare budget. Een vertegenwoordiger van het Fonds fungeert als secretaris. In geval de stemmen van de 4 juryleden gelijk verdeeld zijn, komt de voorzitter van de jury met een compromis voorstel dat door alle juryleden moet aanvaard worden.

Twee van de vier juryleden roteren elke twee jaar; een jurylid kan maximum vier opeenvolgende jaren in de jury zetelen. 

Voormalige juryleden van het Fonds Pascal Decroos project zijn:

Een overzicht van de voormalige juryleden van alle werkbeursprogramma's van Journalismfund.eu vindt u HIER.

 

Vraag uw beurs aan