2019-10-24

BRUSSEL - Tot en met zondag 17 november kan u een aanvraag indienen voor een beurs bij het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek. Reportages, documentaires, boeken, podcasts,...wij steunen uw diepgravend onderzoek. 

De derde en laatste aanvraagronde van 2019 kent zijn deadline op zondag 17 november. De steun wordt verleend in de vorm van subsidie aan individuele journalisten. Ze moeten kunnen aantonen dat hun project ongebruikelijke hoge kosten met zich meebrengt of zo tijdrovend van aard is dat de normale honorering van redactie of uitgeverij niet voldoende is om het project te realiseren. De projecten moeten uitstijgen boven de reguliere verslaggeving, de dagelijkse journalistiek of het correspondentschap. Het onderwerp of thema moet bijzonder zijn, of anders de benadering of invalshoek. Zoals steeds komen alle vormen van bijzondere journalistieke projecten voor de geschreven of audiovisuele pers in aanmerking: reportages, documentaires, reeksen, boeken, podcasts,...

Praktisch

  • Voor deze ronde is er € 100.000 beschikbaar.
  • Aan onderzoeksjournalistieke projecten wordt voorrang verleend.
  • Wenst u hulp bij het opstellen van uw aanvraag? Heeft u moeilijkheden met het opmaken van uw budget? Wij helpen u graag! Contacteer onze project coördinator Kristof Polfliet via mail of telefoon: kristof.polfliet [at] fondspascaldecroos.org of +32 726 97 88
  • Meer informatie over onze werkbeurs en criteria vindt u hier.
  • Uw aanvraag indienen kan u via deze website