2004-09-29

De kimbanguistische kerk in Congo eist eerherstel van de Belgische overheid, die haar tijdens de koloniale periode hardnekkig vervolgde. Deze door en door Afrikaanse kerk, die in de jaren zeventig bij ons op veel sympathie kon rekenen, telt miljoenen aanhangers. Door haar bizarre theologie dreigt ze echter uit de christelijke oecumene te worden gestoten. 

De katholieke bisschoppen besloten alvast haar niet langer als een christelijke kerk te beschouwen, de Wereldraad der kerken aarzelt. Wat is er aan de hand? Tertio trok op reportage naar het hart van het kimbanguisme in N.-Kamba, in Zuid-West-Congo.

Jan De Volder

Jan De Volder (°1967) is auteur van twee boeken: - Benoît XV et la Belgique durant la grande guerre, Brussel-Rome, 1996; - Van binnen weent mijn hart. Over de vervolging van de joden in Antwerpen, De Standaard, 1999. Jan De Volder is: - Redacteur…
€ 2.100, toegekend op 19/05/2004.
ID
FPD/2004/315
Grant
Fonds Pascal Decroos

PRINT

  • De kimbanguistische kerk in Congo, Tertio, 29/09/2004.
  • Verscheen ook in het Britse weekblad 'The Tablet'.